நமக்குத் தண்ணீர் எப்படிக் கிடைக்கிறது

வி.அருண்

புதர்களைப் பற்றி நேரடியான அவதானிப்பு மூலம் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்த பின் அடுத்த பாடத்திட்டமாக நீர்நிலைகளைப் பற்றியும் நீர்நிலைகளுக்கு நீர் எங்கிருந்து வருகிறது என்பதைப் பற்றியும் படிப்பது என்று திருவண்ணா மலை மருதம் பள்ளியில் முடிவெடுத்தோம்.

Continue reading நமக்குத் தண்ணீர் எப்படிக் கிடைக்கிறது

புதர்கள் கற்றுத்தந்த புதிய பாடம்!

வி. அருண்

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, உயிரியல் பாடங்கள் குறித்த கற்றலுக்கும் கற்பித்தலுக்கும் திறந்தவெளியைப் பயன்படுத்துவது மிகச் சிறப்பானது என்பதைப் பலமுறை உணர்ந்துள்ளேன். திருவண்ணாமலை மருதம் பள்ளியில் கரோனா பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் பல பாடங்களை வெளிப்புறச் சூழலிலே கற்றோம். அந்த அனுபவத்தை இங்கே பகிர விரும்புகிறேன்.

Continue reading புதர்கள் கற்றுத்தந்த புதிய பாடம்!

இயற்கை தந்த தனித்துவ பரிசு

https://static.hindutamil.in/hindu/uploads/news/2022/01/08/large/755338.jpg

மனிதர்களான நாம் ஆக்கப்பூர்வமான வேலைகளைச் செய்வதில் அனுபவம் பெற்றிருப்பதைப் போலவே, அழிவுப் பூர்வமான வேலைகள் செய்வதிலும் பல நூற்றாண்டு கால அனுபவத்தைப் பெற்றுள் ளோம். இரண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடு என்றால், ஆக்கப்பூர்வமான வேலைகளைச் செய்வது கடினம் என்பதுதான். காடுகளை அழித்ததால் ஆறுகள் வற்றி விட்டன, காலநிலை மாற்றத்தால் பனி உருகுகிறது, வாழிடம் அழிந்ததால் உயிரினங்கள் அழிந்துவிட்டன என்பது போன்ற செய்திகளைக் கேட்டுக் கேட்டு விரக்தி அதிகரிக்கிறது.

Continue reading இயற்கை தந்த தனித்துவ பரிசு

This year make a classroom in the wild

Arun Venkataramanan | Updated on January 01, 2021 Published  on January 01, 2021 

Class act: Learning by direct observation calls for an observant and curious mind and some  recording skills – IMAGES COURTESY: ARUN VENKATARAMAN 

The best classroom is the outside world — readily  available and for free 

Continue reading This year make a classroom in the wild

This farm school redefines traditional ways of education

Published: May 20,2018 07:15 AM by Arpitha Rao

Started in Tiruvannamalai by a community of like-minded individuals, who were vexed by the ‘system’, Marudam Farm School is here to break all the stereotypes of how a child ought to be nurtured.

Children engage in craft session, farming, physical education and field trips

Children engage in craft session, farming, physical education and field trips

Continue reading This farm school redefines traditional ways of education

Schooling for curiosity

Shriya Mohan

An ear to the ground: Students visit a ration shop to learn how the public distribution system works

An ear to the ground: Students visit a ration shop to learn how the public distribution system works

Where art lives: Students dabble in pottery, thread work, paper craft, sculpture and various art forms within school
  • Where art lives: Students dabble in pottery, thread work, paper craft, sculpture and various art forms within school 
  • Melting pot: At Marudam Farm School, you can learn Maths through cooking, goat-rearing, or even pottery, depending on whatever tickles your fancy

Marudam Farm School Melting pot: At Marudam Farm School, you can learn Maths through cooking, goat-rearing, or even pottery, depending on whatever tickles your fancy 

Continue reading Schooling for curiosity