இயற்கையிடம் கற்போம்: மரங்களைப் புரிந்துகொள்ள உதவிய பணியர்

வி. அருண

நான்கு மாதக் காலத்தில் புதர்கள், நீரோட்டங்கள், நீர்நிலைகளைப் பற்றி நேரடி அவதானி ப்பு மூலம் தி ருவண்ணாமலை மருதம் பள்ளி மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் கற்றுக் கொண்டோம். ஆண்டுதோறும் மேற்குt மலைத் தொடருக்கு ஒரு முறை சென்றுவருவோம். மேற்கண்ட அவதானிப்புக்குப் பிறகு, மேற்கு மலைத் தொடர் பயணத்திற்கு உற்சாகமாகத் தயாரானோம். அங்கே செல்வதன் முக்கிய நோக்கம், அந்த இயற்கை எழிலில் மூழ்கி இயற்கையுடன் உறவை வலுப்படுத்தி க்கொள்வது மட்டுமல்லாமல் இயற்கையின் வெவ்வேறு அங்கங்களைப் பற்றிக் கற்றுகொள்வதும்தான்.

வழக்கமாகப் பறவைகளை நோக்குவதிலும் பறவையினங்களை அடையாளம் காண்பதிலும் நிறைய நேரத்தை க் கழிப்போம். அதில் ஓரளவுக்குத் தேர்ச்சி பெற்ற பின் பூச்சிகளைப் பற்றிக் கற்றோம். பிறகு கற்றலை ஆழப்படுத்தி ஒவ்வொரு உயிரினமும் இயற்கையில் வகிக்கும் முதன்மைப் பங்கையும், தொடர்புகளையும் கவனிக்க ஆரம்பித்தோம். இயற்கையின் மர்மங்களும் புதிர்களும் சிறிது சிறிதாகப் புலப்பட ஆரம்பித்தன. இந்த முறை இன்னும் ஓர் அம்சத்தையும் எங்களின் கற்றலில் சேர்த்துக்கொண்டோ ம்: அது மரங்களை அடையா ளம் காண்பது.

பணியர் ஆசிரிய

நாங்கள் பல ஆண்டுகளா க இப்பகுதி க்குச் செ ன்று திரும்பிக்கொண்டிருந்தாலும் அங்கிருக்கும் மரங்களைப் பற்றி கற்றுக்கொள்ளும் அளவிற்குத் தீவிரமோ தன்னம்பிக்கையோ எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கவில்லை . ஏனென்றால் ஒவ்வொரு மரமும் பிரம்மாண்டமாக உயர்ந்து நிற்கும். அவற்றின் இலைகள், பூக்கள், கனிகளை அவ்வளவு எளிதில் பார்த்துவி ட முடியாது. அங்கிருக்கும் மரங்களை அடையாளம் கண்டு கற்றுக்கொள்வதற்கு எங்களுக்கு ஆசிரியராக இருந்தவர் ஷாஜி . அவர் மேற்கு மலைத் தொடர் பழங்குடிஇனங்களில் ஒன்றான பணியர் இனத்தை ச் சேர்ந்தவர்.

அவ்வினத்து மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அக்காட்டில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். காட்டின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் நன்கு அறிந்தவர்கள். காட்டில் யானை , புலி போன்ற விலங்குகளின் தன்மைகளை நன்கு புரிந்துகொண்டு, அவற்றுடன் மோதல் போக்கில்லாமல் வாழ்ந்து வருகின்றனர். ஷாஜியுடன் காட்டிற்குச் செல்வதே ஒரு தனி அனுபவம்தான். சத்தம் எழுப்பாமல் எல்லாப் புலன்களையும் செலுத்தி முழுக் கவனத்துடன், மிகவும் நிதான நிலையில் இருப்பார். அவருடன் காட்டிற்குச் செல்லும்போது அவர் இருக்கும் தைரியத்தில் பயமின்றிப் பயணிக்கலாம். ஒவ்வொரு மரத்தைப் பற்றியும் கொடியைப் பற்றியும் அவருக்குத் தெரிந்திருக்கும்.

மரங்களைப் பற்றிக் கற்றுக்கொள்வதில் எங்களுக்கு இருக்கும் கஷ்டங்களை அவரிடம் பகிர்ந்துகொண்டபோது, பணியர்கள் கையாளும் உத்தியைப் புன்முறுவலுடன் அவர் பகிர்ந்தார். அவர்கள் மரங்களை மேல்நோக்கிப் பார்ப்பதில்லை . மாறாக மரத்தின் தண்டையும் பட்டையையும் கூர்ந்து கவனிக்கின்றனர். முதலில் எல்லா மரத் தண்டுகளும் ஒரே மாதிரிதான் எங்களுக்குக் காட்சியளித்தன.

ஆனால், தொடர்ந்து கவனித்தபோது சிறுசிறு வித்தியாசங்கள், விவரங்கள் விளங்க ஆரம்பித்தன. உதாரணத்திற்குச் செருபுன்னை என்கிற மரத்திற்குத் தண்டில் நீள வடிவத்தில் விரிசல்கள் போன்ற அமைப்பு இருந்தது. காக்கா மரத்திற்கு நிறைய துளைப் பட்டைகள் தண்டு முழுவதும் படர்ந்திருந்தது. ’வெண்ணெய் வீட்டி’ என்கிற மரத்தில் மரப்பட்டை கீழிருந்து மேல் நோக்கி உரியும் தன்மையுடன் இருந்தது. சில மரங்களுக்கு மரப்பட்டையின் கீழே தண்டு வெ ள்ளையா க இருந்தது. சில மரங்களுக்குச் சி வப்பாக இருந்தது.

அடுத்த பெரிய வித்தியாசம் கிளை அமைப்புகள். நாங்கள் ஆழமாக அவதானி க்க ஆரம்பித்த பின், இப்படி வெவ்வேறு நுணுக்கமான அம்சங்கள் புலப்படத் தொடங்கின. ஓர் ஆசிரியராக மற்றுமொரு விஷயமும் என் கவனத்திற்கு வந்தது. வகுப்பறையில் நன்றாகப் படிக்கும் மாணவர்கள் காட்டில் அவதானித்துக் கற்பதற்குத் திண்டாடினர். மாறாக, நன்றாகக் கவனிக்கும் திறமை கொண்ட மாணவர்கள் சிறப்பாகவும் எளிதாகவும் பயின்றனர்.

உறவுத் தாவரங்கள

தமிழ்நாட்டுக் காடுகளில் காணப்படும் மரங்களோ அவற்றின் நெருங்கிய உறவுத் தாவரங்களோ அங்கு இருந்தன. உதாரணத்திற்கு மயிலாடி மரம். முன்னர் குறிப்பிட்டதுபோல் புன்னை மரத்தின் உறவு மரம் இது. அதே போல் காட்டு மாமரம். இம்மரங்களை அடையாளம் கண்டது, எளிதில் தொடர்புப்படுத்திக் கொள்ள உதவியது.

இதில் இன்னுமொரு சுவாரசியமான விஷயமும் உண்டு. பணியர், மலையாள மொழிப் பெயர்களை முதலில் கற்றுக்கொண்டு பின்னர் மரங்களின் அறிவியல் பெயரைக் கண்டறிய நாங்கள் பட்டபாடும் அதிகம். நூறாண்டிற்கு முன்னர் ஆங்கிலேயர் எழுதிய குறிப்பேடுகளில் அறிவியல் பெயர்களும் உள்ளூர்ப் பெயர்களும் இருந்தன. அக்குறிப்பேடுகளைப் புரட்டிப் புரட்டி பெயர்களைக் கண்டறிவது பெரும் வேலையாக இருந்தது. ஆனால், இப்போது தொடர்ச்சியாகக் கற்று, பதினெட்டு நாட்களில் ஐம்பது வகை மரங்களைப் பற்றி ஓரளவு புரிந்துகொண்டுள்ளோம். மரங்களுடனான இந்தப் புது உறவு எங்களுக்குப் பெரும் மகிழ்ச்சியூட்டுகிறது.

மரங்களை அடையாளம் காணஆரம்பித்த பின் மரங்களிடையில் உள்ள உறவு பற்றியும் தகவல்களைச் சேகரிக்க ஆரம்பித்தோம். பல தகவல்களை ஷாஜியிடம் இருந்தும், சிலவற்றை நாங்களே கவனித்தும் சிலவற்றைக் குறிப்பேடுகளிலிருந்து திரட்டியும் தெரிந்துகொண்டோம்.

  • இருவாச்சிப் பறவைகள் எந்தெந்த மரத்தின் பழங்களை விரும்பி உண்ணும்? எந்த மரத்தில் கூடு கட்டும்? (அயனி பலா )
  • சோலை மந்திக்கு (சிங்கவால் குரங்கு) பிடித்த மரம் எது? (முள்ளன் பாலி)
  • யானைகளுக்குப் பிடித்த மரங்கள் எவை என்பது போன்ற புரிதல்களை ப் பெற்றோம்.

இயற்கையிடம் கற்றோம்: பெருங்காடுகளை மீட்கும் விதைகளைத் தேடி…

வி. அருண

அவதானிப்பு, செயல்வழிக் கற்றலின் அடுத்த படியாகக் காடு வளர்ப்பு, மீட்டெடுப்புப் பணிகளில் திருவண்ணாமலை மருதம் பள்ளி மாணவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறோம். இப்பணியில் வெவ்வேறு நிலைகள் உள்ளன.

காடுகளுக்குச் சென்றோ , ஆரோக்கியமான தாய் மரங்கள் இருக்கும் சோலைகள், கோயில் காடுகள், மரங்கள் இருக்கும் கோயில்களுக்குச் சரியான காலத்தில் சென்றோ விதைகளைச் சேகரிப்போம். இச்செயல் மூலம் மரங்களை அடையாளம் காணவும் மரங்களின் வாழ்க்கைப் பருவங்களை அவதானித்துப் புரிந்துகொள்ளவும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது.

இந்தியாவிற்குள் பல சுற்றுச்சூழல் மண்டலங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு பகுதியின் நிலப்பரப்பைப் பொறுத்தும், மழை அளவைப் பொ றுத்தும், தட்பவெப்ப நிலையைப் பொறுத்தும், சூழலியல் தொகுதிகள் வேறுபடும். ஒவ்வொரு பகுதியிலும் வாழும் உயிரினங்களின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியும் அப்பகுதிக்கு ஏற்றவாறு மாறும். இம்மாற்றங்களை அவதானித்துப் பதிவுசெய்வது ஒரு சிறப்பான கற்றல் முறை .

நேரடிப் படிப்பு

விதைகளைச் சேகரித்து அவற்றைச் சரியா ன முறையில் பக்குவப்படுத்தி நடுவதற்குத் தயார் செய்ய வேண்டும். இதில் பல நுணுக்கமான உத்திகள் உள்ளன. காட்டிற்குச் சென்று விதை சேகரிப்பது ஓர் அற்புதமான அனுபவம். அதில் பல புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு உண்டு. காட்டில் வாழும் வெவ்வே று பறவைகளையும் வண்ணத்துப்பூச்சிகளையும் வேறு பல உயிரினங்கள் சூழலியலில் வகிக்கும் பங்கையும் அவதானித்துப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

காலத்துக்கு ஏற்ப வலசை வரும் பறவைகளையும் வண்ணத்துப் பூச்சிகளையும் அடையாளம் கண்டு நமது புரிதலை மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம். காலநிலை மாற்றத்தால் வலசை போன்ற நிகழ்வுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பதிவுசெய்து அறிவியல் அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளலாம்.

உற்சாகம் தரும் வெளி வேலை

நம் பகுதிகளைச் சேர்ந்த மரங்கள் எப்போது பூக்கும் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா ? பெரும்பாலும் தை மாதத்திலிருந்து ஆனி மாதம் வரை . இந்த வேளையில் பூத்தால்தா ன் பருவமழையின்போது விதை விட்டு, அது முளைப்பதற்குச் சரியாக இருக்கும்.

மழைக் காலத்தில் தாய் மரங்களுக்குக் கீழ் பல விதைகள் முளைத்திருக்கும். அங்கே அவை பிழைக்க வாய்ப்பு இல்லை என்று உறுதியாகத் தெரிந்தால், அந்தக் கன்றுகளைக் கொண்டுவந்து பைகளில் நட்டு வளர்த்துப் பின்னர் நடலாம்.

மரங்களை நடுவது எல்லாரது மனத்திற்கும் பிடித்த ஒரு செயலே . எங்கள் மாணவர்கள் மிகவும் உற்சாகத்துடன் இதில் பங்கேற்பார்கள். இது போன்ற ஆக்கப்பூர்வமான வேலைகளைச் செய்வது நேர்மறை சிந்தனைகளையும் நேர்மறை மனப்பான்மையையும் வளர்க்கிறது.

இக்காலத்தில் சிறுவர்கள் மட்டுமல்லாமல், நாம் எல்லாருமே திறந்தவெளிகளில் பொழுதைக் கழிப்பதன் முக்கியத்துவத்தைத் தனியாக வலியுறுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை . வீட்டிற்குள் இருக்கும்போது பெரும்பாலும் ஏதாவது ஒரு திரையைப் பார்ப்பதிலேயே கழிக்கிறோம். நிச்சயமாக அது நம் நேரத்தைப் பயனின்றிக் கொல்கிறது.

வல்லுநர் வழி காட்டுதல் தேவை

இயற்கையில் நேரத்தைக் கழிப்பது, கடினமான வேலைகளைச் செய்வது, உடலையும் மனத்தையும் ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்கிறது. இங்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தைக் கவனிக்க வேண்டும். மரம் நடுவது எல்லாருக்கும் பிடித்திருந்தாலும் நட்ட மரங்களைப் பேணிக்காப்பதில் அதே அளவு அக்கறையை மக்கள் காட்டுவதில்லை . நாம் நட்ட மரங்கள் சுயச்சார்புடன் வாழும் வரை அவற்றுக்கு நாமே பொறுப்பு. அதற்கு விதி விலக்காக இருப்பது பெரிய அளவிலான காடு மீட்டெடுப்புப் பணிதான்.

இன்னுமொரு முக்கியமான விஷயம் காடு வளர்ப்பு போன்ற செயல்பாடுகளை விவரமறிந்த சரியான வல்லுநர்களின் வழி காட்டுதலுடன் மேற்கொள்வதே சரியானது. உதாரணத்திற்கு ஒவ்வொரு சூழலியல் தொகுதிக்கு ஏற்ற மரங்கள், செடிகொடிகளை நடும்போது அவை தட்பவெப்ப நிலைக்கு ஏற்றவாறு வளர்ந்து பற்பல உயிரினங்களுக்கு வாழ்விடமாக மாறும். தகாத மரங்களை நடும்பொழுது இப்படிப்பட்ட உறவு உருவாவதில்லை. அது மட்டுமல்லாமல் அவற்றில் பல மரங்கள் விழுந்தோ , மற்ற உயிரினங்களைப் பாதித்தோ சுற்றுச்சூழலையும் சேர்த்தே பாதிக்கின்றன.

உடல் உழைப்பை வரவேற்போம

காடு மீட்டெடுப்புப் பணியிலும் மலை மீது ஆயிரக்கணக்கான மரங்களை நடும்பொழுதும் மழையை நம்பியே அந்த வேலையைச் செய்வோம். மழைக்காலத்தில் நடப்படும் மரங்களுக்கு அடுத்து வரும் கோடைக் காலத்தில் பிழைத்திருப்பது பெரிய சவால்.

அதே நேரம் கோடைக் காலத்தில் கொஞ்சமாவது மழை பெய்யும். இந்தக் கோடை நாட்களில் மலை மீது நாங்கள் நட்ட சில மரக்கன்றுகளுக்குப் பரிசோதனையாக நீர் ஊற்றிப் பார்க்கலாம் என்று முடிவெடுத்தோம். நீர் ஊற்றும் மரங்கள் பிழைக்கும் சதவீதத்துடன், நீர் ஊற்றாத மரங்களின் பிழைக்கும் சதவீதத்தை ஒப்பீடு செய்யலாம் என்கிற எண்ணம் ஏற்பட்டது. இதை மாணவ மாணவிகளுடன் பகிர்ந்தபொழுது ஆர்வத்துடன் பங்கேற்க ஒப்புக்கொண்டனர். கோடை முழுவதும் சற்றும் சலிப்படையாமல் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். ஆசிரியர்களான எங்களுக்கு அது மகிழ்வூட்டியது.

சிரமமான உடலுழைப்பு சார்ந்த வேலைகளைச் செய்ய பெரும்பாலோர் தற்போது முன்வருவதில்லை . சொகுசாக இருப்பது ஒரு விரும்பத்தக்க நிலையாகி விட்டது. இதன் பின்விளைவாக சமூகத்தில் பெரும்பாலோரின் உடல்நிலை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக நகர்ப்புறங்களில் இதை உணரலாம். உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் மன ஆரோக்கியத்திற்கும் உள்ள தொடர்பைக் கல்வியாளர்கள் வலியுறுத்த வேண